Zející jogíni

Přečtěte si odpověď Dr. Timothy McCalla:

Drahá Lauren,

Mnoho lidí v moderním světě, včetně těch, kteří cvičí jógu, žijí stresující životy a chodí většinu času ve stavu sympatické dominance. Tím mám na mysli, že sympatická větev autonomního nervového systému (ANS) spojená s odpovědí „bojuj nebo utíkej“ je aktivována více než parasympatická nervová soustava, větev ANS spojená s odpočinkem a relaxací.

Jelikož stresové hormony stimulují, nemusí si tito lidé všimnout, jak jsou opravdu unavení, dokud se nedostanou do situace, ve které se začnou uvolňovat. Yogické dýchání - například jemný Ujjayi Pranayama (Victorious Breath) - nebo praktiky, které prodlužují výdech ve srovnání s nádechem, mohou docela rychle vést k parasympatické dominanci, a proto pravděpodobně dochází k zívnutí. A i když nevíme proč, zívání se také zdá být nakažlivé - jakmile jeden student začne, může se šířit jako požár. Stejně jako u studentů, kteří usínají v Savasaně (Corpse Pose), může zívání signalizovat deficit spánku, který by vaši studenti měli vyřešit, než nastanou zdravotní potíže.

Doporučená

Škodí váš zvyk Palo Santo životnímu prostředí?
Jaký je váš styl? Prozkoumejte typy jógy
Wheel of Dharma Seal