Zející jogíni

Přečtěte si odpověď Dr. Timothy McCalla:

Drahá Lauren,

Mnoho lidí v moderním světě, včetně těch, kteří cvičí jógu, žijí stresující životy a chodí většinu času ve stavu sympatické dominance. Tím mám na mysli, že sympatická větev autonomního nervového systému (ANS) spojená s odpovědí „bojuj nebo utíkej“ je aktivována více než parasympatická nervová soustava, větev ANS spojená s odpočinkem a relaxací.

Jelikož stresové hormony stimulují, nemusí si tito lidé všimnout, jak jsou opravdu unavení, dokud se nedostanou do situace, ve které se začnou uvolňovat. Yogické dýchání - například jemný Ujjayi Pranayama (Victorious Breath) - nebo praktiky, které prodlužují výdech ve srovnání s nádechem, mohou docela rychle vést k parasympatické dominanci, a proto pravděpodobně dochází k zívnutí. A i když nevíme proč, zívání se také zdá být nakažlivé - jakmile jeden student začne, může se šířit jako požár. Stejně jako u studentů, kteří usínají v Savasaně (Corpse Pose), může zívání signalizovat deficit spánku, který by vaši studenti měli vyřešit, než nastanou zdravotní potíže.

Doporučená

7 Spooky Halloween-Inspired Asana
Nejlepší 3 librové činky
5 kroků k zvládnutí Tadasany