Meditační glosář

Asana

V meditaci představuje póza, při které formálně meditujete. Mělo by to být pohodlné a stabilní, ale také podporovat bdělost. Příklady: Plný nebo napůl lotosový, klečící (Zen) nebo sedící na křesle s opěradlem.

Japa

V hinduismu opakování mantry nebo božského jména.

Mandala

Posvátný diagram používaný jako předmět meditace, zejména v ezoterickém a tibetském buddhismu.

Mantra

Posvátná slova nebo zvuky používané jako předmět meditace. V hinduismu a esoterickém buddhismu se říká, že mají transformační schopnosti, které pomáhají meditujícímu.

Nirvana

Buddhistický termín pro seberealizaci.

Samádhi

V hinduismu stav meditativního spojení s Absolutem. V buddhismu vysoký stav vědomí a koncentrace, který postrádá seberealizaci.

Doporučená

7 nejlepších meditací ustoupí v roce 2019
Vyladění čaker: Úvod do Manipury
Udělejte to, ne to: pes směřující vzhůru (Urdhva Mukha Svanasana)