Jak učit meditaci pro uzemnění

Zvažte zavedení nějaké formy meditace do svých lekcí jógy. Meditace povzbuzuje studenty, aby aplikovali sílu a rovnováhu vytvořenou během cvičení ásan, aby se naučili, jak spravovat svou mysl.

Mysl může být naším největším přítelem nebo naším největším nepřítelem, zdrojem mnoha našich problémů nebo řešením našich problémů. Pomáhat studentům utvářet pozitivní, vědomé vztahy s jejich myslí je velkým darem. Tento pozitivní vztah k mysli je základem skutečného zdraví a štěstí.

Zanedbáme-li mysl, jsme odpojeni od našeho tvůrčího potenciálu a můžeme snadno propadnout úzkosti a depresi. Je to proto, že mysl je mocná síla, která vyžaduje trénink a vyspělost, abychom ji zvládli dobře. Mnoho lidí se bohužel vyhýbá meditaci. Cvičení ásany poskytuje úžasně okamžitý pocit fyzické pohody a zanechává v nás pocit osvěžení a energie. To je jeden z důvodů, proč jsou ásany tak populární. Meditace je na druhou stranu skličující disciplínou, protože nás žádá, abychom čelili a cvičili svou mysl.

Existuje mnoho různých forem meditace, ale všechny vedou ke stejnému cíli: většímu vědomí sebe sama. Pozitivním vedlejším účinkem je stav fyzického i psychického zdraví. Meditace nám také pomáhá studovat tajemství života a existence a pomáhá nám dosáhnout hlubšího naplnění. Meditace nakonec vede k uzemněnému, soustředěnému a soustředěnému stavu, který mnozí popisují jako osvícený.

Fáze meditace

Meditace zahrnuje tři odlišné etapy. Prvním z nich je samoregulace , ve které učíme naše studenty vědomě měnit jejich fungování a pocity těla a mysli. Například studenty naučte dechové vědomí se stanoveným cílem navodit relaxaci.

Poté, co učil samoregulaci, druhá fáze zahrnuje metody sebezkoumání , které spočívají hlavně v koncentraci v kombinaci s sebeuvědoměním. To nám umožňuje uvědomit si části sebe sama, které jsme předtím byli v bezvědomí. Techniky sebezkoumání rozvíjejí vnitřní sílu a stabilitu.

Nakonec techniky sebezkoumání otevírají dveře snaze o osvobození a duchovní růst, propojení našeho vědomí s vyšším vědomím. Tato třetí fáze se nazývá sebeovládání , které vede k seberealizaci.

Viz také  Deepak Chopra's Yoga Sequence to Reach Higher Consciousness

Tváří v tvář mysli

Většina lidí nechce dělat práci potřebnou k rozvoji meditativního vědomí, protože je náročné čelit mysli. Má oblasti, které se nám líbí a jsou nám pohodlné, a oblasti, které se nám nelíbí a kterých se chceme zbavit. Je zcela přirozené chtít se vyhnout potížím a většina lidí přichází k meditaci, protože se chtějí zbavit problémů, úzkosti a bolesti. Doufají, že meditace jim umožní zbavit se svých problémů.

Meditace nás však učí, že se nemůžeme zbavit svých problémů, že život je ze své podstaty problematický a náročný. Meditace nás místo toho učí, jak řešit problémy s větší silou, rozvahou a odvahou a jak používat problémy jako odrazový můstek k vyššímu vědomí.

Je nutné si pamatovat, že cílem meditace je sebeuvědomění, nikoli stav blaženosti bez problémů a překážek. Pokud jednoduše hledáme extázi a doufáme, že se vyhneme zármutku a utrpení, pak vlastně hledáme ztrátu sebe sama. Konečným cílem meditace je zůstat zakotven v sebevědomí za všech podmínek radosti a smutku, rozkoše a bolesti, zisků a ztrát.

Jako učitelé proto musíme neustále připomínat našim studentům, aby si za všech podmínek udrželi základ sebeuvědomění a neztráceli se v zážitcích, ať už nastane jakýkoli stav.

Výzvy k meditaci

Každý, kdo medituje, čelí několika zásadním výzvám. První je povaha samotné nedisciplinované mysli. Nedisciplinovaná mysl má tendenci oscilovat mezi dvěma primárními stavy v meditaci: tupým, ospalým stavem a neklidným, rozptýleným stavem. Je důležité, aby učitelé ujistili své studenty, že tato oscilace je normální.

Mezi další výzvy patří staré mentální vzorce a nestrávené emoce a zkušenosti, které se objevují při pokusu o uklidnění mysli. Když se začneme uvolňovat, potlačené zážitky se znovu objeví a musíme jim čelit, zvládnout je a strávit. Děláme to tak, že učíme postupy, které umožňují stav odděleného svědka, který nám umožňuje pozorovat mysl, aniž bychom reagovali.

Jako učitelé je také důležité vychvalovat jogínský životní styl a stravu, jednoduchý sattvický život, který usnadňuje meditativní zážitek. Pokud jsme vyčerpaní stresující existencí, pak během klidných časů meditace budeme spát. Pokud budeme jíst nadměrně, budeme se cítit těžcí. Meditaci zažijeme, co do ní vneseme.

Změny životního stylu jsou často obtížné, i když víme, že nás učiní zdravějšími a šťastnějšími.

Viz také  Meditační praxe, která vám přináší radost + štěstí

Setkání s výzvou meditace

Abychom dosáhli vyšších stavů meditativního uvědomění, musíme podstoupit proces tréninku a autotransformace. Toho je obtížné dosáhnout sám a obvykle to vyžaduje učitele. Jako učitelé existuje řada věcí, které můžeme udělat pro podporu uzemněné meditační praxe:

1. Inspirujte své studenty a dávejte pokyny, které vzbuzují odvahu, upřímnost, odhodlání a odhodlání. Nakreslete obrázek možnosti, aby studenti věděli, o co usilují a jaké výhody jim dosáhnou, jakmile se dostanou na tuto vnitřní cestu sebepoznání.

2. Řekněte svým studentům, aby uvažovali o tom, čeho chtějí v životě dosáhnout, a rozhodněte se toho dosáhnout. Jako součást tohoto úspěchu by měli používat meditaci.

3. Cvičte ásany před meditací, abyste připravili tělo a mysl, což usnadňuje sedění bez bolavých kolen a zad, zatímco se soustředíme na jemnější prvky naší bytosti.

4. Používejte pránájámu, úžasný premeditativní proces, který nás naplňuje energií a dává nám sílu a vytrvalost dělat práci, kterou musíme dělat s naší myslí. Jedním z nejlepších premeditativních cvičení na pránájámu je dýchání alternativní nosní dírkou.

5. Zapojte se do meditativní praxe. Začněte stylem cvičení založeným na koncentraci, jako je meditace pomocí dechu a mantry. Poté jděte do praxe všímavosti pozorováním toho, co vzniká. Jedním z nejlepších dechů k meditaci je Ujjayi nebo dýchání hrdlem, prováděné velmi jemně a jemně.

6. Během řízené meditace požádejte své studenty, aby sledovali, zda se cítí uzemněni nebo otupělí a rozptýlení. Pokud jsou otupělí nebo rozptýlení, měli by o tomto stavu meditovat, aby zjistili, proč se to může stát. Povzbuďte je, aby získali přehled o tom, jaké změny musí ve svém životě udělat.

7. Používejte techniky samoregulace, aby během cvičení mohli dělat to, co potřebují, aby se cítili více uzemnění. Například používejte dýchací techniky, jako je Ujjayi nebo mantra.

8. Symbol vyššího vědomí, jako je plamen svíčky, nebo nějaký obraz, který přitahuje naši mysl k vyšší inspiraci, je často užitečným nástrojem, který nás pobídne během cvičení. Řekněte svým studentům, aby při cvičení drželi tento obrázek ve svém srdci a mysli.

9. Především připomeňte svým studentům, že cokoli, co se objeví v jejich myslích, je jen součástí duševního procesu. Musí se snažit udržet své povědomí v sobě jako pozorovatelé procesu, než aby se dostali do mentálních stavů.

Viz také  10 Meditace, které budete chtít mít po ruce

Dr. Swami Shankardev Saraswati je yogacharya, lékař, psychoterapeut, autor a lektor. Žil a studoval se svým guru Svámím Satyanandou více než 10 let v Indii (1974–1985). Přednáší po celém světě. Chcete-li ho kontaktovat nebo si přečíst více o jeho práci, přejděte na www.bigshakti.com.

Doporučená

Jóga pro muže: Proč by více chlapů mělo cvičit jógu
Doplňte svou praxi jógy tímto inspirativním seznamem skladeb pro půlmaraton
Orlí pečeť