Pose věnovaná mudrci Koundinya II

Pose Dedicated to the Sage Koundinya II: Step-by-Step Instructions

Krok 1

Začněte v Adho Mukha Svanasana, ruce na šířku ramen. Vykročte levou nohou daleko dopředu, přes vnější stranu levé paže a položte ji na podlahu dobře před levou ruku.

Krok 2

Ohněte levý loket a otočte trup doprava, levé rameno a celou levou stranu trupu spusťte co nejníže na vnitřní levé stehno. Přitlačte stehno k trupu, posuňte levou horní část paže a rameno tak daleko, jak můžete, pod zadní část levého stehna těsně nad koleno. Zadní část stehna si položte na horní část paže co nejvyšší.

Viz také  Challenge Pose: Pose Dedicated to the Sage Koundinya II

Krok 3

Udržujte svoji váhu přibližně uprostřed mezi rukama a začněte plazit levou nohou dopředu po podlaze, aby stále více a více váhy nohy šlo na paži; jak to děláte, nechte se přirozeně pohybovat levou nohou trochu doleva. Pokud nemůžete chodit dál dopředu, aniž byste jej zvedli z podlahy, co nejvíce narovnejte koleno a silně natáhněte chodidlo dopředu a ven na levou stranu.

Více  Twist představuje

Krok 4

Ohněte oba lokty a posuňte váhu mezi rukama daleko dopředu, dokud nezvednete zadní nohu. Silně zvedněte, dokud není noha rovnoběžná s podlahou; potom držte koleno vytažené a zatlačte přímo dozadu skrz chodidlo.

Více  pozic pro vyvážení paží

Krok 5

Zvedněte hruď, dokud nebude trup rovnoběžný s podlahou, silně přitlačte vnitřní ruce, abyste udrželi tuto polohu.

Krok 6

Zvedněte hlavu a dívejte se dopředu, aby vaše oči a čelo zůstaly měkké. Dýchejte rovnoměrně. Držte pózu po dobu 20 sekund nebo déle a poté ustupte zpět do Adho Mukha Svanasana. Opakujte to na druhou stranu po stejnou dobu.

ZPĚT NA HLEDÁNÍ AZ POSE

Představovat informace

Sanskrtské jméno

Eka Pada Koundinyanasana II

Úroveň pozice

1

Kontraindikace a upozornění

  • Jakékoli zranění zápěstí nebo dolní části zad

Přípravné pózy

  • Supta Padangusthasana
  • Chaturanga Dandasana
  • Upavistha Konasana

Následné pózy

  • Uttanasana
  • Adho Mukha Svanasana

Tip pro začátečníky

Podepřete si jednu nebo obě nohy nohama nebo sedadlem židle, abyste zajistili rovnováhu.

Výhody

  • Posiluje paže a zápěstí
  • Tóny břicha a páteře

Doporučená

Duchovní vůdce Ram Dass o zenu a umění umírání
Jednoduchá strategie pro svolání vaší vnitřní síly
Jóga pro boomers a další