Jednoduchá strategie pro svolání vaší vnitřní síly

Nejjednodušší způsob, jak se seznámit s energií Kali, je umístit její obraz na váš oltář a občas se na něj dívat a představovat si jeho vlastnosti. (Můžete také použít mantru Kali; je však důležité „přijmout“ takovou mantru od učitele. Mnoho odborníků říká, že nepoužívá mantry silných bohyň, aniž by je zmocňoval učitel.)

Najděte obrázek Kali, nejlépe detailní a krásný. Podívejte se na ten obraz a všimněte si její krásné tváře, jejích divokých vlasů a jejího vztyčeného meče. Podívejte se na její náhrdelník z lebek. Všimněte si emocí, které přicházejí, když se na ni díváte. Všimněte si zejména takových nabitých emocí, jako je strach, vzrušení, averze, zmatek nebo přitažlivost. Požádejte vesmír, aby vám pomohl zažít Kaliinu lásku.

Jakmile se seznámíte s její vizuální podobou, věnujte jí chvilku meditace.

Představte si, že Kali sedí před vámi. Cítíte, že z jejího srdce v proudu modrého světla vychází energie požehnání naplněná silou, láskou a moudrostí a vstupuje do vašeho vlastního srdce. Cítíte, že Kaliho požehnání očistí vaše srdce od strachu a hněvu. Pokud chcete, můžete si představit, jak z vás tyto negativní emoce vytáhla a rozpustila je jako kouř. Pociťujte její požehnání, která proudí vaším tělem a otevírá vás síle, osvícené jasnosti a lásce.

Složte ruce do Anjali Mudry a poděkujte .

Další informace o Kali najdete v části „Jak být divoký“.

Doporučená

7 nejlepších meditací ustoupí v roce 2019
Vyladění čaker: Úvod do Manipury
Udělejte to, ne to: pes směřující vzhůru (Urdhva Mukha Svanasana)